Racestandart

Her kan du læse om racestandart

FRANSK BULLDOG

(Bouledogue Francais)
Oprindelsesland: Frankrig.

Vigtige proportioner: Kroppens længde – fra skulderspidsen til sædebensknuden – er en anelse  længere end højden ved manken.                                                                        Næsepartiets længde er 1/6 af hovedets totale længde.
Temperament: Omgængelig, livlig og glad for at lege, beskyttende og ivrig selskabshund.
Hoved: Skal være kraftigt, bredt og kvadratisk. Hovedets hud danner symmetriske folder og
rynker – uden overdrivelse.
Skalle: Bred, næsten flad med meget hvælvet pande. Øjenbrynsbuerne er meget
fremtrædende, adskilt af en midterfure, der er særlig udviklet mellem øjnene. Denne
fure må ikke fortsætte op over panden. Nakkeknuden er meget lidt udviklet.
Stop: Udtalt
Ansigtspartiet: Bulldoggens hoved karakteriseres af en afkortet næseryg og en let til moderat
hældning bagud af næsen. Næsen er en let ”opstoppernæse”.
Næse: Sort, bred opstoppernæse med symmetriske og godt åbne næsebor, der vender
skråt bagud. Næseborenes stilling, såvel som den skråt opadvendte næse, skal tillade
normal vejrtrækning gennem næsen.
Næseparti: Meget kort og bredt med koncentriske og symmetriske folder.
Læber: Tykke, en lille smule løse og sorte. Overlæben møder underlæben midt på og skjuler
helt tænderne. Overlæbens rand er nedhængende og rundet. Tungen må aldrig kunne
ses, når hunden er afslappet.
Kæber, bid: Brede og kraftfulde. Underkæben er skudt frem foran overkæben og vender
opefter. De nederste fortænders linie er rundet. Kæben må ikke have en
sidelæns afvigelse eller drejning. Afstanden mellem fortænderne i over- og
underkæben bør ikke være strengt begrænset. Det vigtigste er, at over- og
underlæberne, hvor de mødes, fuldstændig dækker tænderne. Fortænder og
hjørnetænder skal være tilfredsstillende udviklet. Fuldt tandsæt er ønskeligt.
Kinder: Veludviklede.                                                                                                                 Øjne: Øjnene er tydeligt synlige med et opvakt og livligt udtryk. De er lavt placerede, ret langt fra næse og ører. De er mørkfarvede, ganske store og runde. Det hvide i øjnene må
ikke kunne ses, når hunden ser lige fremefter. Øjenrandene skal være sorte.
Ører: Middelstore, brede ved basis og med afrundet spids. De er højt ansatte, men ikke for tæt sammen, og bæres opretstående. Øreåbningen vender fremefter. Huden på ørerne
er fin og føles blød.
Hals: Kort og stærk, let buet uden løs halshud, bliver bredere mod skulderen.

Krop:
Overlinie: Stiger gradvis – men ikke overdrevent – fra manken mod lænden. Denne bygning –
der også kaldes karperyg – er typisk for racen.
Ryg: Bred og muskuløs, fast uden slaphed.
Lænd: Kort, bred og buet
Kryds: Godt skrånende
Bryst: Cylindrisk og godt dybtstillet (lidt under albuerne), meget hvælvede tøndeformede
ribben. Forbrystet er bredt og set forfra kvadratisk.
Underlinie: Optrukken, men uden at være myndeagtig
Hale: Naturlig kort, ideelt lang nok til at dække anus. Den er lavt ansat, temmelig lige og
tyk ved roden, hvorfra den løber ud i en spids. En kroget, knudret, brækket eller
forholdsvis lang hale, der ikke når neden for haseleddet er tilladt. Den bæres
lavt. Selv i bevægelse må halen ikke bæres over vandret.

Lemmer:
Forpart: Lodrette og lige forben – set såvel forfra som fra siden
Skulder: Skal være godt tilbagelagt
Overarm: Kort, tyk, muskuløs og let buet
Albuer: Tætliggende til kroppen
Underarm: Kort, lige og muskuløs
Håndled: Fast og kort
Mellemhånd: Kort og let skråtstillet set fra siden.
Forpoter: Runde, kompakte og små – kattepoter – vender let udad. Tæerne er tætliggende, kløerne korte, tykke og sorte.
Bagpart: Bagbenene er stærke, muskuløse og en smule længere end forbenene på grund
af den højere stillede bagpart. Set fra siden og bagfra er benene lodrette.
Lår: Godt bemusklet og fast
Haseled: Ret lavt ansat, hverken for lidt eller for meget vinklet. Stærkt haseled.
Mellemfod: Kort
Bagpoter: Runde og kompakte, drejer hverken indad eller udad
Bevægelse: Benene bevæger sig parallelt med kroppens midterlinie – set såvel forfra som fra siden. Fri, kraftfuld og glidende.                                                                                            Hud: Fast

Pels:
Hårlag: Korthåret pels, tætliggende, skinnende og blød. Uden underuld
Farve: Fawn, brindle eller ikke brindle med eller uden hvide aftegn
Pels med farveanstrøg:
Brindle: En fawn pels med omvendt mørk brindle, der giver en ”tigerstribet”
virkning. En stærkt brindlet pels må ikke dække den fawn bundfarve. En sort
maske kan være til stede. Begrænsede hvide aftegn er tilladt.
Fawn: Helfarvet pels i nuancer fra lyst fawn til mørk fawn. Af og til ses blegere
farver på lemmerne. Ses med eller uden sort maske, selvom sort maske
foretrækkes. Af og til ledsaget af begrænsede hvide aftegn.
Pels med hvide aftegn:
Brindle med moderate eller væsentlige hvide aftegn: Kaldes ”pied”, aftegnene er
perfekt fordelt over hele hunden. Enkelte skjolder på huden er tilladt.
Fawn med moderate eller væsentlige hvide aftegn: Kaldes ”fawn og hvid”,
aftegnene er perfekt fordelt over hele hunden. Enkelte skjolder på hunden
tolereres.  Næsen er altid sort ved alle farver, aldrig brun eller blå. Helt hvide hunde
accepteres, såfremt øjenrande og næse er sorte. På grund af døvhed er det ikke
ønskeligt at anvende disse hunde i avlen.
Størrelse: Skulderhøjde: Hanner: 27-35 cm
Tæver: 24-32 cm
En afvigelse på 1 cm over eller under standardens krav tolereres.
Vægt: Hanner: 9-14 kg
Tæver: 8-13 kg
Hos et racetypisk individ tolereres en vægt på 500 g mere end standarden
foreskriver.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velfærd.
• Mange pletter hos sort brindle med hvid pels.
• Fawn og hvid pels stærkt rødplettet
• Hos fawn-farvede pelse en sort stribe langs rygraden
• Hvide strømper hos fawn og brindlede hunde
• Lyst farvede kløer
Alvorlige fejl:
• Overtypet, overdrevne racekarakteristika
• Næsepartiet for langt eller ekstremt kort
• Tungen synlig ved lukket mund
• Lyse øjne (rovfugleøjne)
• Vandret overlinie fra manke til lænd
• Ekstrem mangel på pigment på læber, næse og øjenlåg – øjenrandene bør
aldrig være totalt uden pigment
• Tangbid                                                                                                                               Diskvalificerende fejl:
• Aggressive eller for sky hunde
• Enhver hund, der viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres.
• Manglende type: Utilstrækkeligt racepræg der resulterer i hunde, der ikke
ligner andre individer af racen.
• Totalt lukkede næsebor
• Drejet eller skæv kæbe, der resulterer i en konstant synlig tunge.
• Hunde med overbid
• Hunde med altid synlige hjørnetænder ved lukket mund.
• Flerfarvede øjne (wall eye)
• Alle andre næsefarver end sort
• Ørerne ikke opretstående
• Haleløshed, indgroet hale                                                                                                                   • Vildkløer på bagbenene. NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.
• Haseled fremadbøjet
• Lang, ruhåret eller ulden pels
• Farver, der ikke er i overensstemmelse med det beskrevne i standarden –
f.eks. sort, black/tan og alle udvaskede nuancer af sort med eller uden hvide
pletter.
• Størrelse eller vægt uden for standardens grænser
• Åndedrætsbesvær
• Døvhed
NB:
• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.